Zoektocht naar denkers en doeners

LTC is volop in ontwikkeling. We werken aan een nieuw beleidsplan en betrekken de resultaten van het ledenonderzoek daarbij. We werken aan een nieuwe structuur met vier besturen en hebben afgelopen jaar de Stichting recreatief én prestatief tennis opgericht. Er zijn nieuwe bestuursleden gevonden, maar we zoeken ook nog versterking. Wil jij met ons meedenken en meedoen?

Nieuwe structuur met vier besturen
Wist jij dat al zo’n 15 jaar bestuursleden voor de “Vereniging LTC Naaldwijk” en de “Stichting LTC Naaldwijk” actief zijn? Aan de ledenvergadering op 17 maart vragen we je instemming voor enkele nieuwe bestuursleden. We zoeken nog wel een nieuwe voorzitter voor de commissie Jeugdzaken als opvolger van Marleen van de Graaf. Naast deze twee besturen is sinds enkele jaren de “Stichting Businessclub LTC Naaldwijk” actief en nu ook de “Stichting recreatief en prestatief tennis”. Met name voor het laatste bestuur zoeken we nog een aantal bestuursleden. Met hen bepaal je waar de contributie- en sponsorgelden aan besteed worden, met een goede verdeling zijn tussen prestatief en recreatief tennis, tussen senioren en jeugd, tussen competitie en vrijspelen e.d.

Aanmelden of meer informatie
Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail/bel met Henk Salome of klik hier voor meer info over de vier besturen.

Sponsors LTC Naaldwijk