Klankbordgroep beoordeelt Visie 2016-2020

Het bestuur heeft een eerste opzet gemaakt van een Visiedocument voor de komende vier jaar. Vanuit de gedachte ‘samen komen we verder’ zijn negen leden bereid gevonden om mee te denken. Zijn we hiermee op de goede weg? Staat zo onze vereniging gesteld voor de toekomst? Wat kan beter/anders? Deze leden meldden zich in het tevredenheidsonderzoek aan voor een bijdrage aan de club. Zij gaan als klankbordgroep in twee groepen op 16 en 22 februari in gesprek met het bestuur.

De klankbordgroep krijgt als eerste de kans om mee te denken over het Visiedocument 2016-2020. Vervolgens krijgen alle leden het thuisgestuurd samen met de uitnodiging voor de ledenvergadering op donderdag 17 maart a.s. Zet deze datum alvast in je agenda. Want dit is hét moment dat ook jij kunt reageren op het toekomstplan van je vereniging. En ja: hoe meer reacties, hoe beter!

Het vorige Visiedocument van LTC Naaldwijk dateert van november 2011. Inmiddels zijn we vier jaar verder en toe aan een nieuw toekomstplan voor onze vereniging. Om daartoe te komen, maken we de balans op van de huidige situatie en kijken we vervolgens naar het gewenste plaatje voor de komende jaren en wat ervoor nodig is om dat met elkaar te bereiken. Uiteraard nemen we daarbij in oogschouw welke (nieuwe) ontwikkelingen er de afgelopen jaren zijn geweest, welke knelpunten we tegenkwamen en hoe onze leden onze accommodatie, de vereniging, de informatievoorziening en de activiteiten en de sfeer beoordelen. Voor dit laatste hebben we alle leden in het najaar van 2015 de gelegenheid geboden om mee te doen aan een digitaal ledentevredenheidsonderzoek.

Sponsors LTC Naaldwijk