197 leden vulden onderzoek in

Eind 2015 lieten 197 leden via een vragenlijst weten hoe tevreden zij zijn over onze vereniging. Ook gaven zij verbeterpunten en is een groot aantal bereid om mee te denken met het bestuur. Bedankt daarvoor! We vertellen je graag over de resultaten en het vervolg.

Het bestuur is enthousiast over de respons (ruim 16 % van alle leden) en de resultaten van dit eerste ledentevredenheidsonderzoek. Zij betrekt de resultaten bij de ontwikkeling van het beleidsplan voor de komende jaren. Ook overweegt het bestuur om het onderzoek eens te herhalen om een mogelijk verandering in de ledentevredenheid te kunnen zien. Immers, meten is weten!

Van de 197 respondenten zijn 177 senior en 19 (ouder van een) junior. BRUG8 heeft het onderzoek uitgevoerd; zij faciliteren de KNLTB en tennisclubs hiermee. Hieronder krijg je een samenvatting van de resultaten. Ben je benieuwd naar alle antwoorden? Open dan de bijlage. Uiteraard kun je ook vragen stellen aan de bestuursleden : Henk Salome, Hans Mulder, Henri Swaans, Pieter Eenhoorn, Marleen van de Graaf, Nicolet Grootscholten.

Accommodatie
De respondenten zijn over het algemeen zeer positief over onze accommodatie. Hierbij gaat het onder andere over baansoort, baanonderhoud, gezelligheid in het clubhuis en de prijzen van consumpties in verhouding tot de kwaliteit. De belangrijkste verbeterpunten zijn ruimte/tijd om vrij te spelen en het aantal banen ten opzichte van het aantal leden.

Vereniging
Het valt op dat het bestuur nog werk heeft te doen om leden te laten weten wie er in het bestuur zitten, wat de verantwoordelijkheden van bestuur en commissies zijn en wat het lange termijnbeleid is. Het vrijwilligersbeleid wordt voldoende tot goed beoordeeld, maar het aantal actieve vrijwilligers kan beter. Ook vindt 67% van de respondenten de contributie in verhouding tot wat ze ervoor terug krijgen.

Communicatie en informatie
De communicatie en informatie binnen de club wordt over het algemeen als goed beoordeeld; met name de website en de nieuwsbrief worden als informatief en actueel beoordeeld. Een verbeterpunt is dat bijna 20% van de respondenten aangeeft niet op de hoogte te zijn van de beslissingen van het bestuur.

Activiteiten en sfeer
Qua activiteiten en sfeer zijn de antwoorden van de respondenten eensluidend: goed. Denk hierbij aan tennis- en niet-tennis gerelateerde activiteiten die worden georganiseerd, de sfeer en in hoeverre leden het naar de zin hebben bij onze tennisclub. Bij de activiteiten die zij nog missen, worden recreatieve toernooien en toss avonden regelmatig genoemd.

Uitbreiding tennispark
De meerderheid van de respondenten is voor uitbreiding van het tennispark met maximaal drie banen, waarbij het aantal leden naar verhouding mag groeien rekening houdend met de mogelijkheid om vrij te spelen. De leden zijn trots op de ontwikkelingen bij de club, zoals maatschappelijke projecten, ontwikkelen talentvolle jeugd en prestatiegerichte senioren. Meer dan 67% is het eens met het opknappen van kleedkamers, toiletten en bestuurskamer. Op de vraag of zij meer contributie willen betalen bij toenemende faciliteiten, evenementen en service op het park, geeft 34% van de respondenten aan hiertoe niet bereid te zijn.

Sponsors LTC Naaldwijk