In memoriam Joop Sentse

In memoriam Joop Sentse, 1939 -2015

Met het overlijden van Joop Sentse verliezen we een van onze oudste leden. Op 31 oktober jl. was een grote vertegenwoordiging van bestuur en leden van LTC Naaldwijk aanwezig bij de crematie. Zoals door Leo Voogt tijdens de crematie op 31 oktober jl. uitgesproken woorden ter nagedachtenis aan “de Club van Donderdagmiddag” citeer ik enkele treffende zinnen:

“Hij genoot van het spelletje , en of hij nou won of verloor, dat maakte Joop niet uit. Hij genoot! Joop was een van de weinige tennisspelers die nooit mopperde. Niet op zichzelf, niet op de tegenstander en niet op zijn medespelers.”

“De laatste 10 jaar maakten we op donderdagmiddag deel van een nog steeds actieve groep die we het Donderdagmiddaggevoel zijn gaan noemen. Joop heeft daar zeer veel plezier aan beleefd. Rustig en bescheiden als hij was, was hij nooit opvallend aanwezig, maar hij genoot met volle teugen van de streken die we uithaalden en de vaak ondeugende moppen die werden verteld.”

“Het was best bijzonder dat hij op zijn 75e nog liep te rennen als een jonge vent, maar het was des te triester dat het ineens over was”.

Naast een vervend tennisser en een mensenmens heeft Joop ook gedurende een periode van zes jaar deel uitgemaakt van het bestuur van onze vereniging. In de periode  2004 – 2010 was Joop bestuurslid Technische zaken, een hectische periode waarin we als vereniging en bestuur de balans moesten vinden  in het maximaal faciliteren van leden in competitieverband met een beperkte baancapaciteit en ‘nog geen winterfaciliteit’.

We gedenken Joop Sentse, door Leo Voogt treffend verwoord,  als een mensenmens, bescheiden maar ook gedreven zoals wij hem in het bestuur hebben mogen meemaken.

Het bestuur en leden van LTC Naaldwijk wensen zijn vrouw, kinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Sponsors LTC Naaldwijk