Opkomst ALV vereniging onwaardig!

De belangstelling van jullie als lid van de 'vereniging' was bedroevend, slechts 24 aanwezigen, waarvan 21 leden middels commissies of bestuur al nauw bij de Vereniging betrokken zijn. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is het moment waarop bestuur verantwoording aflegt voor gevoerde en nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging en hét moment voor leden om zaken te beïnvloeden.

Een vereniging draait met en om vrijwilligers, ons inziens de basis voor een  succesvolle toekomst. Met ruim 1100 leden mag je toch op 100 geïnteresseerde leden rekenen! Echter het mag duidelijk zijn, het bestuur is behoorlijk teleurgesteld met zo'n opkomst.

Onderstaand een verkort overzicht van zaken die tijdens de ALV de revue passeerde:

  • Dank aan alle vrijwilligers van onze vereniging. Zonder hen is het niet mogelijk om een vereniging ‘te runnen’.
  • Paviljoen: Prijsstijging van een deel van de consumpties.
  • Kascommissie vraagt de vergadering om het Bestuur decharge over 2014 te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
  • Ber de Ruijt treedt af als lid van de kascommissie en er moet nieuw lid worden gezocht.
  • Jan Dijsselbloem treedt af als bestuurslid. Jan zal de Ledenadministratie blijven voeren. In het bestuur is Henri Swaans (penningmeester) het aanspreekpunt voor zaken die met  de Ledenadministratie hebben te maken.
  • Er komt een Meerjarenplan LTC Naaldwijk. Hierbij zullen meerdere leden en sponsoren worden betrokken.
  • Met betrekking tot baanbeschikbaarheid: hierover zal op de website meer informatie worden geplaatst.
  • Het Hoofdklassenteam senioren is vorig jaar kampioen geworden en speelt dit jaar in de Eredivisie. Op 24, 30 en 31 mei worden de thuiswedstrijden gespeeld, waarbij vele activiteiten voor alle leden worden georganiseerd.

Sponsors LTC Naaldwijk