Tarieven

TARIEVEN
Junior:
• Voorbereidend tennis (4/5 jarigen)       Geen kosten
• Junior mini (6/7/8 jarigen)                   €  60,-
• Junior (9 t/m 17 jarigen)                      €  95,-

Senior:
• Senior (18 jarigen en ouder)                € 185,-
• Senior dag (18 jarigen en ouder)          € 135,-
• Zomerlid                                             €  50,-
• Winterlid                                             €  75,-
• Non-actief                                           €  35,-
• Inschrijfgeld                                        €  22,50

Volgens de richtlijnen van de KNLTB is het geboortejaar het uitgangspunt voor deze indeling. Voor betaling van de contributie vragen wij je een machtiging in te vullen, zodat deze jaarlijks via automatische incasso, in twee termijnen, geïnd kan worden.

Kortingsregeling
Voor ieder 3e jeugdlid (dus kinderen t/m 17 jaar) uit één gezin, geldt een korting van € 25,-.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 22,50. Maak dit bedrag  tegelijk met je aanmelding over op Rabobank nummer: NL46 RABO 0156 6162 03 t.n.v. Ledenadministratie LTC Naaldwijk. Als wij zowel het aanmeldingsformulier als het inschrijfgeld hebben ontvangen, is je aanmelding definitief. Je krijgt van ons dan zo snel mogelijk bericht over je lidmaatschap.

Sponsors LTC Naaldwijk