900 euro opgehaald voor Special Heroes

Op maandag 15 september jl. hebben de organisatoren van het Intergreen Open Tennistoernooi van LTC Naaldwijk de cheque overhandigd aan Special Heroes.

Door middel van een bijdrage bij het inschrijfgeld en tijdens het toernooi zelf door met het spaarvarken rond te gaan en een loterij te organiseren heeft LTC Naaldwijk een bedrag van 900 euro opgehaald om te doneren aan Special Heroes. Dit bedrag zal Special Heroes gaan gebruiken om  sportactiviteiten bij de Herman Broerenschool in Naaldwijk te gaan organiseren.

De landelijke organisatie Special Heroes richt zich op leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Zij willen verbetering aanbrengen in de mogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking om te kunnen sporten en bewegen. Leerlingen en hun ouders kunnen met verschillende sport- en verenigingsactiviteiten kennis maken. Zo ervaren de kinderen hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Special Heroes doet dit vanuit scholen en zorgt er op deze wijze voor dat sport en bewegen een meer structurele plaats op school krijgt. De school betrekt ook de ouders bij de sportkeuze van hun kind. Daardoor krijgen leerlingen meer mogelijkheden voor buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten.

Sponsors LTC Naaldwijk