Baangebruik rondom competitie en lessen

Afgelopen jaar hadden we bij opening van het seizoen de beschikking over 9 banen. Nu zijn dat er 13. Gezien de extra vraag van nieuwe en bestaande leden om te les nemen alsmede de toename van het aantal competitie teams onderstaande informatie m.b.t. beschikbaarheid van banen. Wil je vrij spelen en/of twijfel je over de beschikbaarheid? Kijk op de site van LTC Naaldwijk of bel met de parkbeheerders.

Als bestuur zien we de toename van lessen alsmede groei van het aantal competitie teams als positieve ontwikkeling. Ruim 260 leden spelen mee tijdens de competitiedagen. Gevolg is wel een strakke planning m.b.t. gebruik van banen. Tijdens competitie dagen zal de VCL aanwezige strak toezicht houden op inspeel- en rusttijden om efficiënt baangebruik te bewerkstelligen.

Vrijdagavond bezetting
Selectie training: van 19.00 uur tot 21.30 uur op 4 gravel banen
Vrijdagavond competitie: 7 teams ingeschreven, 5 of 6 banen bezet, afhankelijk van het aantal thuis spelende teams
Rackettrekken of vrijspelen: overige 4 of 3 banen

Zaterdag bezetting
Jeugd competitie: 1 team in de ochtend 2 banen bezet
Mogelijke training hoofdklasse: 1 à 2 gravelbanen
Vrijspelen: Tot ca. 12.30 uur 9 à 10 banen beschikbaar
Competitie: start 13.00 uur, 15 teams ingeschreven, alle 13 banen bezet
Zaterdagavond Westland competitie: 3 teams ingeschreven,  vanaf 20.00 uur 2 tot 4 banen bezet

Zondag bezetting
Competitie: 22 competitie teams ( 14 senioren en 8 jeugdteams) ingeschreven, alle banen gehele dag bezet
(N.B. We hebben meer senioren teams echter door gewijzigde KNLTB regelgeving spelen er ook meer jeugdteams.)

Dinsdag
Competitie: 4 teams ingeschreven, 3 banen bezet

Donderdag
Competitie: 7 teams ingeschreven, 5 tot 6 banen bezet afhankelijk van het aantal thuis spelende teams

Tennisschool  (1 april en 30 september)
’s Avonds:
Maandag t/m donderdag: tussen 19.00 uur - 23.00 uur 2 banen
Dinsdag: 1 extra baan tot 21.00 uur
Donderdag: 1 extra baan tot 20.00 uur
Deze lessen vinden plaats in de van der Ende Hal.
Selectie training: zie invulling vrijdagavond.
Tijdens de zomervakantie, Opentoernooi en nationale feestdagen zijn er geen lessen en zijn de banen beschikbaar voor toernooi of vrijspelen. Klik hier voor de lesdata of kijk op het mededelingenbord in ‘t Paviljoen.

Overdag:
Maandag t/m vrijdag:maximaal 2 buitenbanen ter beschikking t.b.v. tennisles aan seniorleden.

Jeugdlessen
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: vanaf 15.30 uur tot 19.00 uur op maximaal 6 buitenbanen banen
Woensdag: vanaf 13.00 uur  maximaal 8 buitenbanen.
Bij slecht weer vinden deze lessen plaats in de van der Ende Hal.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Sponsors LTC Naaldwijk