Arie Kuiper Fonds

We ontvingen afgelopen week bericht van het Arie Kuiper Fonds dat men € 5.000,- bijdraagt in de renovatie van de kinderspeeltuin en invalidetoilet, een mooie geste van dit fonds.

Fonds Westland heeft onze aanvraag voor een gelijk bedrag als bovengemeld afgewezen. Spijtig en een tegenvaller in de begroting.

Sponsors LTC Naaldwijk