Voortgang

Oktober

Het park wordt nu echt onderhanden genomen en de achterzijde is inmiddels geruimd.
We houden de voortgang in de gaten.

Kijk regelmatig in het fotoalbum op deze pagina, deze proberen we steeds te updaten met de laatste foto's

september

De eerste werkzaamheden zijn in gang gezet.
Een aantal vrijwilligers heeft de handen uit de mouwen gestoken. Er zijn containers opgeruimd en buiten het park geplaatst.
 
Hou vanaf nu de site en andere sociale media in de gaten voor de voortgang. Na de herfstcompetitie gaat de verbouwing beginnen.

AUGUSTUS

Het is wellicht wat stil geweest qua berichtgeving maar de voorbereidingen m.b.t. de renovatie en nieuwbouw gaan gewoon door.

De ruimte van de toneelvereniging is inmiddels leeg, vanuit de Gemeente Westland hebben we de toezegging dat men binnenkort het pand sloopt.

I.v.m. meerdere ontwikkelingen op de Hoge Bomen (Zwembad, afvalstation) zou m.b.t. het parkeren een tijdelijke situatie kunnen ontstaan, de Gemeente wil eerst een verkeersonderzoek doen na de noodzaak van het aantal parkeerplaatsen etc.
Wij schatten in dat er bij onze nieuwe hoofdentree circa 50 plaatsen komen en uiteraard een grote fietsenstalling.
Het mag duidelijk zijn dat er straks op de paden tussen en bij de banen geen fietsen, scooters o.i.d. geplaats mogen worden. We kijken wel naar het plaatsen van camera’s bij de fietsenstalling en/of entree.

Oostendorp zal de Led verlichting en overige verlichting aanleggen, van de gemeente hebben we een bijdrage ontvangen in het kader van duurzaamheid.

Biersteker Dak- en Geveltechniek zal iom Zwarts Bouw de opslagruimte bouwen, daarnaast hebben we een offerte aanvraag lopen om de kachelinstallatie aan de buitenzijde van de van der Ende Hal te voorzien van panelen, zal het aangezicht van de entree verfraaien.

Een mooie ontwikkeling is dat bij de bouw en renovatie een flink aantal Westlandse en/of bedrijven van leden betrokken zijn. 

Maandag 3 september is het eerste overleg onder leiding van B.A.S. met alle aannemers en onderaannemers, dan zal ook de bouwplanning worden gemaakt.
Zodra wij weten hoe deze eruit ziet plaatsen we dit op de website en in het clubgebouw, tevens kunnen we dan aangeven waar en hoe jullie tijdens de verbouwing het park op kunnen.

Tijdens de verbouwing blijven de banen van, Westland Partners, My easy office, DB Telecom en Jem-id open. De 4 gravel banen en de van dijk flora banen gaan eruit.
Daarnaast blijft de van der Ende Hal beschikbaar voor onze huurders.

Als we de exacte startdatum weten willen we op een ochtend met een flinke groep leden het park opschonen, reclameborden, winddoeken, afbakken, buiten meubilair etc. etc. moeten we zelf naar een derde locatie brengen.

Hierover volgt z.s.m. meer nieuws.

De commissie welk zich bezig houd met het openingsfeest heeft haar eerste bijeenkomst gehad, zodra bekend horen jullie wanneer de feestelijke opening is.

Inmiddels is voor het park een enorm bouwbord geplaatst, hierop staan de aannemers en onderaannemers vermeld, leden, bezoekers en passanten kunnen er niet meer om heen,

LTC Naaldwijk gaat flink verbouwen om tot een modern en gezellig tennispark te komen.

9 JULI

Op maandag 9 juli heeft Henrie Swaans namens de Stichting Tennisclub Naaldwijk het contract getekend met Peter Amerika van Padel Service Nederland (PSN) voor de levering en installatie van 2 Padelbanen. 
'Padel is in Nederland een nieuwe en snel groeiende sport die door met name tennisparken als aanvullende sport wordt aangeboden. Padel kan het beste omschreven worden als een mix tussen squash en tennis. De sport is relatief snel te leren en voor een breed publiek toegankelijk', aldus Arno Eussen, voorzitter van de Padelcommissie van LTC. 
De keuze voor PSN is tot stand gekomen na een grondig vooronderzoek door de Padelcommissie bestaande uit 4 ervaren Padelspelers: Piet Koetsier, Erich Kaya, Tony Slootweg en Raymond Scholtes. Ook de de KNLTB heeft de nodige input geleverd via Pieter de Leijer. 
Medio september zal de Padelcommissie samen met PSN de organisatie van Padel binnen LTC vorm gaan geven. De verwachting is dat de Padelbanen in april 2019 gereed zijn.   
In de tussentijd zal de Padelcommissie jullie nader informeren over de sport. Voor wie nu al meer wil weten over Padel verwijzen we jullie graag naar deze weblink: https://www.knltb.nl/padel

2 juli 2018

Een dezer dagen zal het contract getekend worden met Padel Service Nederland voor de aanleg van 2 padel banen en een kidscourt. Wat nog resteert qua aanbesteding is de offerte van Oostendorp voor Led verlichting, daarnaast loopt er een haalbaarheidsonderzoek voor zonnepanelen.
 
Medio september komen alle aannemers onder leiding van B.A.S. bijeen voor de planning. Zoals het nu staat zal kort na einde herfstcompetitie gestart worden met de werkzaamheden. Vanaf start bouw activiteiten gaan we jullie intensief op de hoogte houden, met name daar waar het gaat om beschikbaarheid banen, toegang naar het park en parkeren fietsen en auto’s.
 
Ons streven is ondanks alle bouw activiteiten om 4 smashcourt banen buiten open te houden.
  • WestlandPartners
  • My easy Office
  • DB Telecom
  • Jem-idee
Vanwege de aanleg van twee banen naast Jem-id kan deze laatste er soms uitleggen. Daarnaast is de van der Ende hal gewoon beschikbaar voor huurders in de periode vanaf 1 oktober 2018 tm 31 maart 2019.

8 JUNI

Het college van de Gemeente Westland heeft onze subsidie aanvraag in het kader van de 25% regeling op sportaccommodaties goedgekeurd. Een hele mooie stap in onze financiële huishouding.

7 JUNI

Donderdag 7 juni zijn bij Zwarts bouwbedrijf de contracten van aanbesteding uitbreiding en renovatie clubgebouw LTC Naaldwijk ondertekend door Frans Zwarts en Henri Swaans, de laatste namens de stichting Tennis Naaldwijk.
We zijn trots dat Zwarts bouwbedrijf welke 21 jaar geleden ook het huidige clubgebouw realiseerde deze uitbreiding als Westlandse ondernemer en sponsor van LTC Naaldwijk gaat realiseren.
Dank ook aan Cees van Reeven, Abacus architecten en lid LTC Naaldwijk voor het vele reken- en tekenwerk.
Het grootste compliment voor beide bedrijven is dat met een goede samenwerking men onder het gestelde budget uitkomen.

30 mei 2018

Inmiddels hebben we bericht ontvangen van de gemeente Westland dat het bezwaar van onze buren is ingetrokken. Hopelijk was dit de laatste hobbel in het vergunning traject.

De aanbesteding m.b.t.renovatie en aanleg banen is 23 mei door voorzitter van stichting tennisclub Naaldwijk Henri Swaans met een handtekening bekrachtigd, Antea Group zal dit gaan uitvoeren.

Naar aanleiding van een opmerking van Jos v.d. Heuvel tijdens de ledenvergadering om de gravelbanen in blokken van 2 x 2 aan te leggen kunnen aangeven dat het bestuur deze suggestie heeft overgenomen. Tussen de banen komt nu een looppad.

Binnenkort volgt nieuws over de uitbreiding van het clubhuis, Padel, led-verlichting en duurzaamheid.

De subsidie aanvraag staat begin juni op de agenda van het college. Kort daarna weten we waar we mee kunnen rekenen. Tevens loopt er nog een aanvraag voor subsidie op led-verlichting.

De crowdfunding is een groot succes; beide leningen zijn vol. De mensen die  hebben ingeschreven, hebben allen een bericht ontvangen met dank en toelichting. Onze planning is na de zomermaanden de lening overeenkomst in concept toe te zenden. Hierna wordt, veelal in een persoonlijk onderhoud, de overeenkomst en planning van gelden besproken.

Inmiddels is er ook een lijstje met “Nice to have” en “Need to have”.

De start van de renovatie is na afloop van de herfstcompetitie. Eind september plannen we een bijeenkomst met alle aannemers en onderaannemers i.s.m. B.A.S. die ons begeleidt in dit traject.

Een heldere communicatie naar leden over beschikbaarheid banen en opening Paviljoen is een belangrijk onderdeel van het project.

Heb jij al gekeken hoe je jouw club kunt helpen rond al onze plannen? Kijk even op de site of neem contact op met secretariaat@ltcnaaldwijk.nl.

Sponsors LTC Naaldwijk