Voortgang

2 juli 2018

Een dezer dagen zal het contract getekend worden met Padel Service Nederland voor de aanleg van 2 padel banen en een kidscourt. Wat nog resteert qua aanbesteding is de offerte van Oostendorp voor Led verlichting, daarnaast loopt er een haalbaarheidsonderzoek voor zonnepanelen.
 
Medio september komen alle aannemers onder leiding van B.A.S. bijeen voor de planning. Zoals het nu staat zal kort na einde herfstcompetitie gestart worden met de werkzaamheden. Vanaf start bouw activiteiten gaan we jullie intensief op de hoogte houden, met name daar waar het gaat om beschikbaarheid banen, toegang naar het park en parkeren fietsen en auto’s.
 
Ons streven is ondanks alle bouw activiteiten om 4 smashcourt banen buiten open te houden.
  • WestlandPartners
  • My easy Office
  • DB Telecom
  • Jem-idee
Vanwege de aanleg van twee banen naast Jem-id kan deze laatste er soms uitleggen. Daarnaast is de van der Ende hal gewoon beschikbaar voor huurders in de periode vanaf 1 oktober 2018 tm 31 maart 2019.

30 mei 2018

Inmiddels hebben we bericht ontvangen van de gemeente Westland dat het bezwaar van onze buren is ingetrokken. Hopelijk was dit de laatste hobbel in het vergunning traject.

De aanbesteding m.b.t.renovatie en aanleg banen is 23 mei door voorzitter van stichting tennisclub Naaldwijk Henri Swaans met een handtekening bekrachtigd, Antea Group zal dit gaan uitvoeren.

Naar aanleiding van een opmerking van Jos v.d. Heuvel tijdens de ledenvergadering om de gravelbanen in blokken van 2 x 2 aan te leggen kunnen aangeven dat het bestuur deze suggestie heeft overgenomen. Tussen de banen komt nu een looppad.

Binnenkort volgt nieuws over de uitbreiding van het clubhuis, Padel, led-verlichting en duurzaamheid.

De subsidie aanvraag staat begin juni op de agenda van het college. Kort daarna weten we waar we mee kunnen rekenen. Tevens loopt er nog een aanvraag voor subsidie op led-verlichting.

De crowdfunding is een groot succes; beide leningen zijn vol. De mensen die  hebben ingeschreven, hebben allen een bericht ontvangen met dank en toelichting. Onze planning is na de zomermaanden de lening overeenkomst in concept toe te zenden. Hierna wordt, veelal in een persoonlijk onderhoud, de overeenkomst en planning van gelden besproken.

Inmiddels is er ook een lijstje met “Nice to have” en “Need to have”.

De start van de renovatie is na afloop van de herfstcompetitie. Eind september plannen we een bijeenkomst met alle aannemers en onderaannemers i.s.m. B.A.S. die ons begeleidt in dit traject.

Een heldere communicatie naar leden over beschikbaarheid banen en opening Paviljoen is een belangrijk onderdeel van het project.

Heb jij al gekeken hoe je jouw club kunt helpen rond al onze plannen? Kijk even op de site of neem contact op met secretariaat@ltcnaaldwijk.nl.

Sponsors LTC Naaldwijk