Vervolg ontwikkelingen Recreatief en Prestatief tennis

Voor degene die niet op de Algemene Leden Vergadering zijn geweest, willen wij jullie langs deze weg op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die zich binnen het Bestuur Stichting Ontwikkeling Recreatieve en Prestatieve Tennis (STREP) in samenwerking met de Technische (TC), Jeugdcommissie (JC) en Trainers afspelen om tennis in algemene zin te promoten alsmede tennis op elke gewenst niveau in stand te houden.

Wie zitten er in het bestuur?
Vanaf september 2017 bestaat het bestuur van Stichting Ontwikkeling Recreatieve en Prestatieve Tennis uit Sjaak Noordam (penningmeester), Robert Scholtes (secretaris), Jan Brusse (sponsoring), Martin Wubben (sponsoring) Pieter Eenhoorn (als afgevaardigde van de technische commissie en bestuur LTC Naaldwijk) en Saskia Hilbrants (voorzitter).

Wat doet de stichting?
De Stichting adviseert en maakt beleid m.b.t. de ontwikkeling van recreatief en prestatief tennis voor de jeugd en senioren van LTC Naaldwijk waarbij plezier voorop staat en voert de plannen in nauwe samenwerking met onderliggende commissies van LTC Naaldwijk uit. De afgelopen 1,5 jaar hebben wij meerdere stappen ondernomen om de tennisvereniging verder te helpen gezien de groei en ontwikkelingen die zij meemaakt.

Wat heeft prioriteit?
Wij hebben onder andere 30 leden van alle leeftijden (trainers, senioren, ouders en kinderen) geïnterviewd om meer zicht te krijgen op wat er goed en beter kan binnen de vereniging, tennisschool, trainers en samenwerking tussen tennisschool en vereniging. In samenwerking met de Technische Commissie, Jeugdcommissie en de trainers hebben wij de volgende prioriteiten bepaald:

 • Jeugdselectiereglement
  Opstellen, implementeren en borgen van selectiereglement
  Tijdspad: april 2018
 • Tennisschool
  Wensenpakket vanuit LTC bespreken, uitwerken in plan van aanpak met Burgersdijk tennis
  Tijdspad: maart gesprek + opvolging 2018
 • Communicatielijnen en processen helder krijgen
  i.s.m. alle commissies en (club)trainers, doel, rol, taken, processen in kaart brengen + PR STREP
  Tijdspad: maart/april + opvolging 2018
 • Sponsoring en financiën
  Plan van aanpak sponsoring (inzicht geldstromen, bestaande contracten) + sponsoractiviteiten + promotie tennis
  Tijdspad: 2018

Klik hier om de volledige presentatie van STREP, zoals besproken en getoond tijdens de ALV op 27 maart, in te zien.

Gedurende het jaar zullen wij jullie informeren over de voortgang van de prioriteiten en verwachten dat jullie de verbeteringen zullen gaan merken. Onze intentie is dat het plezier stijgt en de kwaliteit voor de toekomst wordt behouden.

Mocht je reeds vragen hebben of opmerkingen, dan kun je ons mailen op stichtingpenr@ltcnaaldwijk.nl.

Sponsors LTC Naaldwijk