Algemene Leden Vergadering op 27 maart

Reminder

Vrijdag 16 maart jl. heeft ieder lid, van wie het mailadres bekend is, een mail gehad aangaande de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 maart.
Tot dusver hebben circa 100 mensen hierop gereageerd. Dat is natuurlijk veel te weinig gezien ons ledenbestand.
Het gaat om de toekomst van ons park en jouw stem daarin is erg belangrijk.
 
Via deze weg doen wij daarom nogmaals een beroep op jullie om de mail van 16 maart door te lezen en te beantwoorden.
Onder aanmelden / afmelden klik je op formulier en vult de gevraagde gegevens in. Hierna klik je op verstuur.
Indien je genoemde mail niet ontvangen hebt mag je ook een mail sturen naar pr@ltcnaaldwijk.nl
Vermeld daarin je voor- en achternaam met de opmerking of je wel of niet aanwezig bent bij de ALV.
Indien je niet aanwezig kunt zijn mag je stemmen per volmacht.
Vul hiervoor het volmachtformulier in en zorg er voor dat deze 10 minuten voor aanvang van de vergadering in het bezit is van de secretaris.
(volmachtformulier is link naar https://www.ltcnaaldwijk.nl/UploadBestanden/Volmacht-ALV-27-3-1-2018.pdf)
 
Alvast bedankt voor de medewerking.

Sponsors LTC Naaldwijk