Automatische incasso van contributie

Afgelopen periode is er een zogenaamde 'Bulkrun' uitgevoerd door KNLTB COLLECT. Helaas is dit niet gedaan volgens de uitgangspunten zoals met LTC Naaldwijk afgesproken. Het standpunt van LTC Naaldwijk is èn blijft: automatische incasso in 2 termijnen.

Voor het ongemak: oprechte excuses en voor vragen: ledenadministratie@ltcnaaldwijk.nl.

Sponsors LTC Naaldwijk