Obligatie-uitgifte

Alle leden ontvingen begin juni de informatie met het intekenformulier in de bus. Er is al voor € 30.000,-- aan toezeggingen binnen! Oud-voorzitter Jan van der Valk had de primeur. Wie volgt?

Barometer in de maak
Om met elkaar te kunnen volgen hoeveel geld er binnen is en hoeveel we nog nodig hebben, is een speciale barometer in de maak. Binnenkort plaatsen we deze –gevuld met tennisballen - in de kantine. Ook op de website gaan we de stand bijhouden en volgt  meer informatie zoals een lijstje met veel-gestelde-vragen.

Schenking aan kind of kleinkind?
Heb je het formulier nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog zo snel mogelijk! Belangrijk is te beseffen dat het hier om een renteloze lening gaat. Dat betekent dat je het geld na een aantal jaren gewoon weer van de stichting terugkrijgt. Misschien een leuk idee als schenking aan een kind of kleinkind?

Persoonlijk benaderen
Het bestuur gaat alle leden en betrokken bedrijven persoonlijk benaderen om mee te doen. Dat is enorm veel werk, daarom hopen we dat leden spontaan hun formulier insturen! Want: hoe meer mensen meedoen, hoe eerder we kunnen starten met bouwen. Medio september hoopt het bestuur groen licht te kunnen geven voor alle plannen, zodat we vanaf 2013 jaarrond kunnen tennissen!

Sponsors LTC Naaldwijk