Verplichte bardienst

In onze vereniging geldt de afspraak dat seniorleden minimaal 1 keer per jaar bardienst draaien. Doe je dat niet, dan betaal je een ‘boete’ van € 25,--. Recent werden 260 brieven verzonden aan leden die zich niet voor de bardienst hadden ingeschreven.

Vrijgesteld
Niet alle ‘boete-brieven’ bleken terecht. Dat komt omdat leden die actief zijn in een commissie of zich op een andere manier actief inzetten voor onze vereniging vrijgesteld zijn van de bardienst. Uiteraard mag je dan wel bardienst draaien en waarderen we dat ook zeer, maar het hoeft niet.

Aanmaning
Leden die menen dat ze onterecht een boete-brief ontvingen,  kunnen reageren via bestuur@ltcnaaldwijk.nl. Het bestuur laat dan zo snel mogelijk weten of dit akkoord is. Tot op heden heeft nog maar een klein aantal leden de boete betaald. Binnenkort schoont het bestuur de lijst weer op en ontvangen de overgebleven leden een aanmaning.

Sponsors LTC Naaldwijk