Extra ALV op 2 november 2017

Op donderdag 2 november vindt de extra Algemene Ledenvergadering van LTC
Naaldwijk plaats, waarin jullie op de hoogte worden gebracht van de stand van
zaken met betrekking tot de uitbreidingsplannen van ons tennispark. 

Daarnaast zullen we het hebben over de financiële gevolgen, de rol van de

gemeente, de verenigingsambities en bestuurlijke consequenties.

Bovenstaande is belangrijk voor de toekomst van onze mooie tennisvereniging, dus

kom op 2 november naar de extra ALV!

Plaats: Restaurant Bij5

Tijd: Koffie vanaf 19.30 uur en start vergadering 20.00 uur

Sponsors LTC Naaldwijk