Voortgang park

Tijdens de M.O. vergadering van maandag 8 mei 2017 heeft Wethouder  el Mokaddem toegezegd dat LTC Naaldwijk per 1 december kan starten met de uitbreiding van de banen.
Daarnaast heeft de raad de wethouder verzocht met een financiële bijdrage te komen om deze plannen te realiseren.
De komende weken zal de onderbouwing en het bedrag duidelijk worden.
Tevens heeft de Wethouder aangegeven in het kader van duurzaamheid bij LTC Naaldwijk een pilot met Led-verlichting te starten.

Al met al positieve berichten rond onze plannen.
Afgelopen week is de vergunning aanvraag voor uitbreiding clubgebouw en aanbouw opslag aan de gemeente verzonden.
Deze procedure zal ca 13 weken tijd vragen, paralel hieraan wordt op basis van het programma van eisen aan drie aannemers een begroting gevraagd.

Met betrekking tot de uitbreiding van banen zal op korte termijn ook hier de vergunningaanvraag richting de gemeente gaan.
Daarnaast hopen we op korte termijn de diverse begrotingen op tafel te hebben.

Het meest optimale scenario is als we op 1 december 2017 alle plannen in een keer kunnen uitvoeren en medio maart 2018 e.e.a. feestelijk kunnen openen.

Zodra er meer informatie is zal dat middels nieuwbrief, website en Facebook met jullie worden gedeeld.

Sponsors LTC Naaldwijk