4 besturen

VERENIGING LTC NAALDWIJK

De leiding van LTC Naaldwijk ligt bij het Dagelijks Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Samen met de voorzitters van de commissie Jeugdzaken, de Technische Commissie en PR & Communicatie vormen zij het Algemeen Bestuur.

Dit bestuur is verantwoordelijk voor:
- een financieel gezonde vereniging waar iedereen welkom is en waar gezelligheid en kwaliteit voorop staan. Met voor elk wat wils: recreatieve en prestatieve competities en toernooien, ruimte voor vrijspelen, gezellige sfeer op en rond het park en in het paviljoen voor een betaalbare prijs.
- een actief vrijwilligersbestand voor het goed verlopen van zaken rond bestuur, commissies en toernooien.
- het betrekken van leden bij de visie en ontwikkeling van de vereniging.
- tijdige communicatie met “Stichting LTC Naaldwijk” over eisen/wensen met betrekking tot onderhoud, vervanging, uitbreiding van het park en de jaarlijkse gebruikersvergoeding om jaarrond tennis mogelijk te maken.
- De inkomsten zijn de jaarlijkse contributie van alle leden. De uitgaven gaan naar “Stichting LTC Naaldwijk” in de vorm een vergoeding voor het gebruik van het tennispark. Deze vergoeding wordt betaald uit de contributie van dagpasleden en seniorleden. Andere uitgaven gaan naar “Stichting recreatief en prestatief tennis”. De contributie van jeugdleden wordt besteed aan de jeugdleden als bijdrage in de lessen en activiteiten.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Henk Salome
Penningmeester: Wanda Wensveen
Secretaris: Hans Mulder
Technische Commissie: Pieter Eenhoorn
Jeugdzaken: Arno Eussen
PR & Communicatie: René Gode

Stichting LTC Naaldwijk

Het bestuur van de Stichting LTC Naaldwijk bestaat uit vijf personen: de voorzitter, de secretaris/penningmeester en drie bestuursleden (waaronder de voorzitter van Vereniging LTC Naaldwijk).

Deze stichting heeft een pachtovereenkomst met de gemeente Westland voor het gebruik van de grond voor het spelen van tennis en het plaatsen/gebruiken van een clubgebouw. Ook is deze stichting juridisch eigenaar van alle opstanden op het park, zoals banen, clubgebouw, Van der Ende Hal, verlichting etc.

De inkomsten komen uit verhuur in de wintermaanden van de Van der Ende Hal en een jaarlijkse gebruikersvergoeding van “Vereniging LTC Naaldwijk” voor het gebruik van het park. Deze vergoeding is vastgesteld op basis van investeringen, afschrijvingen en variabele kosten zoals het energieverbruik. Op het moment van wijziging in afschrijving, (her)investeringen c.q. uitbreiding past het bestuur van deze Stichting de gebruiksvergoeding aan. Bij uitgaven kun je denken aan groot onderhoud, zoals renovatie toiletten, kleedkamers, verven clubgebouw, en aan uitbreiding, zoals extra banen, vergroten clubhuis, verplaatsen van fietsenstalling, route op het park.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Henri Swaans
Penningmeester: Thomas vd Haak
Secretaris: Marko Boekestijn
Bestuurslid: Henk Salome, namens “Vereniging LTC Naaldwijk”
Henk van Reeven is contactpersoon voor huurzaken rond de van der Ende Hal.

Stichting LTC Naaldwijk Business Club

Het bestuur van de Stichting LTC Naaldwijk Business Club bestaat uit vier personen: de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een bestuurslid.

Deelnemers van de businessclub zijn leden en relaties die een binding hebben met tennis en met LTC Naaldwijk, die in het verlengde hiervan hun relatienetwerk willen versterken, hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en hun naamsbekendheid willen vergroten. De businessclub komt elke maand bij elkaar voor een tennisclinic door Burgersdijk tennis met aansluitend een netwerkborrel en voor bedrijfsbezoeken.

De inkomsten komen uit de contributie van de businessclub. De uitgaven zijn als volgt verdeeld: 15% aan activiteiten van de businessclub, 40% aan (door henzelf te bepalen) projecten of doelen binnen LTC Naaldwijk, zoals jeugdtennis, toptennis, G-tennis of uitbreiding en vernieuwing van faciliteiten op ons park, 45% aan toptennis voor jeugd en senioren bij LTC Naaldwijk.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Remco Salome
Secretaris: Joris van Dijk
Penningmeester: Matthijs Breedeveld
Bestuurslid PR: Marloes Scholtes

Stichting recreatief en prestatief tennis

Het bestuur van de Stichting recreatief en prestatief tennis bestaat uit vijf personen: de voorzitter, de penningmeester en drie bestuursleden.

Deze stichting ontwikkelt beleid voor de sportieve aspiraties op recreatief en prestatief vlak van jeugd en seniorleden. Hieronder vallen bijvoorbeeld trainingen en toernooien voor de recreatieve jeugd en senioren, maar ook eventuele hoofdklasse, eredivisie voor jeugd en senioren. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het werven van voldoende financiële middelen om dit beleid te realiseren. De “Vereniging LTC Naaldwijk” is niet verantwoordelijk voor tekorten of overschotten.

De inkomsten komen uit sponsorgelden en de contributie van jeugdleden. Vanuit de historie binnen de vereniging worden deze inkomsten aangewend voor opleiding van jeugdleden. Ook heeft de “Vereniging LTC Naaldwijk” een maximum jaarlijks bedrag van € 5.000 toegezegd. Daarnaast heeft de businessclub een toezegging gedaan voor de ontwikkeling van tennis. De uitgaven kunnen op jaarbasis nooit hoger zijn dan de inkomsten.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Saskia Hilbrants
Penningmeester: Sjaak Noordam
Secretaris: Robert Scholtes
Bestuurslid: Jan Brusse
Bestuurslid: Arno Eussen namens “Vereniging LTC Naaldwijk”
Communicatie: Corine Groen

Sponsors LTC Naaldwijk