Selectiereglement

STREP

Stichting Representatief en Prestatief Tennis (STREP) is opgericht om vanuit de vereniging meer structuur en aandacht te geven aan met name de jeugd.
Een betere samenwerking tussen tennisschool, commissies, vereniging en ouders/ kinderen is een van de speerpunten. Uit gesprekken met leden kwam naar voren dat zaken rondom de selectiejeugd beter geregeld kunnen worden: teamindelingen- trainingsgroepindelingen- opkomst en inzet- trainingsprogramma van tennisschool.

In dat kader heeft STREP in samenwerking met trainers, Burgersdijk, de technische- en jeugdcommissie een selectiereglement opgesteld voor alle selectiejeugd van groen en geel. Dit is 19 april  (2018) gepresenteerd aan ouders en (jeugd)spelers op de club bij LTC Naaldwijk. Tijdens deze avond was er ruimte voor vragen en het geven van feedback. Via deze link kun je het reglement lezen met een begeleidende brief die naderhand naar de betreffende ouders en/of spelers is verstuurd. Mocht je op -en/of aanmerkingen hebben dan kun je mailen naar:

competitiejeugd@ltcnaaldwijk.nl

stichtingpenr@ltcnaaldwijk.nl

 

Sponsors LTC Naaldwijk