Verzoek aan alle vrijwilligers!

In het kader van de wet AVG moeten alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen. Indien je ook nog eens bij persoonsgegevens van leden kunt komen, moet je tevens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Voor zo ver je deze nog niet hebt ingevuld is hierbij het vriendelijke verzoek om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Op 25 mei a.s. treedt de wet in werking en dan willen we als vereniging hier zo goed als mogelijk aan voldoen.

De formulieren liggen bij/achter de bar bij Raymond.  Na ondertekening kun je deze daar ook weer inleveren. Eens per week worden deze formulieren opgehaald worden om vervolgens in het AVG dossier te bewaren.

Regel jij ook je handtekening? Alvast bedankt voor je medewerking.

Sponsors LTC Naaldwijk