Algemene Ledenvergadering (ALV) groot succes!

Dinsdag 27 maart werd de ALV gehouden in restaurant Bij5. Vanwege de vele communicatie en met als belangrijkste punt de uitbreiding van het park waren maar liefst ruim 100 leden aanwezig. Deze leden hadden ook nog eens ruim 60 volmacht stemmen bij zich.

De avond werd geopend door Henk Salome. Na het behandelen van algemene zaken (o.a. jaarverslag) werden de jaarcijfers door Wanda Wensveen gepresenteerd (en met dank aan de kascommissie) en gaf Saskia Hilbrants een presentatie  over Recreatief en Prestatief Tennis. Daarna was het weer de beurt aan Henk. Henk lichtte de plannen voor uitbreiding van ons park toe. Het Bestuur had nog maar 1 optie opengelaten, alles of niets. Thomas van der Haak van de Stichting LTC Naaldwijk mocht de financiële onderbouwing van de uitbreidingsplannen toelichten.

En dan was daar het grote moment. De aanwezige leden mochten stemmen (inclusief volmachten) voor of tegen de uitbreidingsplannen. Of het aanblijven van Henk als voorzitter heeft geholpen of niet, maar met een stemming van 154 voor en 11 tegen is de uitbreiding een feit. Het Bestuur zal nu samen met andere commissies en de Stichting de uitbreiding vorm gaan geven. Naar verwachting zullen we eind oktober, begin november met de werkzaamheden gaan beginnen. De uitbreidingsplannen komen in het paviljoen te hangen.

Tijdens de ALV heeft Henk een toelichting gegeven over crowdfunding. Voor de financiering van de uitbreiding zijn er 2 mogelijkheden die vermeld staan op de website. Indien je vragen hebt over de financiering van de uitbreiding of je wilt participeren in 1 van de 2 leningen, laat het dan weten via bestuur@ltcnaaldwijk.nl.

Het was een mooie avond waar de samenhang van besturen en leden goed naar voren kwam. We zijn trots op de aanwezigheid van zo veel leden en zullen er alles aan doen om de uitbreiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je interesse hebben om als vrijwilliger hierbij te helpen, laat dat dan even weten via bestuur@ltcnaaldwijk.nl of secretaris@ltcnaaldwijk.nl. Alle hulp is welkom.

Klik hier voor de notulen van deze ALV.

Sponsors LTC Naaldwijk