Wet AVG en de KNLTB

Per 25 mei 2018 treedt de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet geeft natuurlijke personen (mensen) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van gegevens. De privacy rechten worden versterkt en uitgebreid. Dit houdt in dat gegevens alleen rechtmatig verwerkt mogen worden indien:

  • er toestemming is van de betrokkene;
  • de verwerking noodzakelijk is op verzoek van overeenkomst;
  • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van betrokkene of andere natuurlijke personen te beschermen;
  • de verwerking noodzakelijk is ter vervulling van een taak van algemeen belang of openbaar gezag;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Hoe gaat de KNLTB hier meer om
In de laatste nieuwsbrief van de KNLTB (7 maart) geeft zij aan, dat de Ledenraad in december 2017 ingestemd heeft met het verstrekken van jouw gegevens aan hun partners. Deze partners kunnen jou dan benaderen met relevante, promotionele acties en aanbiedingen. In dezelfde nieuwsbrief staat: “Jouw e-mailadres zal niet zonder jouw toestemming worden verstrekt aan onze partners”, echter een paar regels verder staat dat als je niet wilt dat jouw gegevens aan hun partners worden verstrekt, je het recht van bezwaar hebt. Je moet dan een online formulier invullen waarin je aangeeft dat je niet wenst te worden benaderd, hetzij telefonisch, hetzij per post.

LTC Naaldwijk is het hier niet mee eens
Wij hebben over bovenstaande contact gezocht met de KNLTB omdat wij het niet eens zijn dat jullie gegevens, in het kader van de wet AVG,  zonder toestemming aan hun partners worden doorgegeven. De KNLTB heeft hier het volgende antwoord op gegeven:

“Er zijn verschillende grondslagen om persoonsgegevens te verwerken. De meest voorkomende grondslagen zijn: een gerechtvaardigd belang, toestemming, contractuitvoering of wettelijke plicht.

Het delen van persoonsgegevens is toegestaan wanneer iemand toestemming daarvoor heeft gegeven. Het is echter ook toegestaan als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Als er een gerechtvaardigd belang aanwezig is dan is individuele toestemming niet meer een vereiste. In de Ledenraadsvergadering afgelopen december heeft de Ledenraad van de KNLTB ingestemd met het delen van persoonsgegevens met partners van de KNLTB. Door deze instemming van de Ledenraad is er een gerechtvaardigd belang ontstaan, waardoor individuele toestemming niet meer nodig is.

Wij begrijpen dat niet iedereen het op prijs stelt om aanbiedingen van partners van de KNLTB te ontvangen. Deze leden kunnen dan individueel hun bezwaar kenbaar maken via het online formulier. Dit recht komt alleen aan het lid zelf toe en is persoonlijk. Wij doen er echter alles aan om zo veel mogelijk leden vooraf te bereiken. Dit doen wij middels de nieuwsbrief aan onze leden, middels een nieuwsbrief aan onze verenigingen, door een melding op de homepage en door een informatiepagina hier over op onze website. In acties zal ook informatie verschaft worden over dat het gaat om acties via de KNLTB.

De KNLTB is geen bewerker van jullie gegevens maar zelfstandig houder van een database met gegevens. Tennissers zijn namelijk zowel lid van een vereniging als van de KNLTB. Wij hebben dan ook een eigen vergaande verantwoordelijkheid die wij ook zeker nemen. Uiteraard zal een lid van jullie dit mogelijk anders ervaren dus we kunnen verzekeren dat wij privacy hoog op de agenda hebben staan.”

Wat te doen als je niet benaderd wilt worden
Of het bel-me-niet-register hierin uitkomst biedt is onduidelijk. Als lid van de KNLTB mag je namelijk nog wel door hen benaderd worden, maar of dat ook door hun partners mag? Wij willen daarom nogmaals benadrukken, dat indien je geen aanbiedingen wilt, niet telefonisch benaderd wilt worden en geen post van hun partners wilt ontvangen, je het online formulier moet invullen. Dat kan via de volgende link: https://www.knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-verzet

Tot slot zijn we op dit moment druk bezig met het voldoen aan de wet AVG. Dat vergt nogal wat inspanningen. Op een later tijdstip, maar in ieder geval voordat de wet in werking treed zullen we jullie op de hoogte brengen met wat de wet betekent voor onze vereniging en wat het Bestuur gedaan heeft om aan de wet AVG te voldoen.

 

 

Sponsors LTC Naaldwijk